Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
NOVINKA - Cvičte pod dohľadom osobnej trénerky

Chránená dielňa

V PRÍPADE ZÁUJMU O ZADANIE ZÁKAZKY NÁS KONTAKTUJTE NA T.Č.:0907 173 569

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE:

Ku každej poukážke meranie IN BODY 230 v hodnote 10,-€ GRÁTIS !!!

 

 

  § 63 ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti určuje povinnosti zamestnávateľa "zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov."

     Ak si túto povinnosť neplníte, § 64 "ods. 1, písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. Vám dáva túto možnosť: "Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)."

Keďže Rekondičné centrum FIT STUDIO je od 8.9.2005 chráneným pracoviskom(chránenou dielňou) a pracujú v ňom pracovníci so ZPS, vzniká pre Vás možnosť zadania zákazky pre splnenie si tejto povinnosti v našom zariadení. Zákazkou u nás si teda splníte zákonnú povinnosť a zároveň získate bonus pre svojich zamestnancov.

V období od 1. januára 2009 zamestnávatelia na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. zákona môžu zadávať zákazky, odoberať výrobky alebo služby od chránených dielní, chránených pracovísk, občanov so zdravotným postihnutím, ktorí prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť ako aj od zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, čo predstavuje pre rok 2014 sumu 868,-eur.

Náhradné plnenie je výhodnejšie o 109,- eur. za každého jedného ZP občana (vyžadovaného zo zákona) ako platiť štátu pokutu?

 

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty započítava do ceny zákazky, alebo do ceny odobratých tovarov alebo služieb aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých tovarov a služieb daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Na vypočítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona ktorých si zamestnávateľ môže započítať je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobraté výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona, a 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky, odoberaním výrobkov alebo služieb najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive „Potvrdenie pre zamestnávateľa“, k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie:

-   fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva)

-   fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúr, výpis z bankového účtu o platbe, príjmový a výdavkový pokladničný doklad).

 

 

V PRÍPADE ZÁUJMU O ZADANIE ZÁKAZKY NÁS KONTAKTUJTE NA T.Č.:0907 173 569

fitstudioke@fitstudioke.sk